Sidste nyt fra Refsvindinge Vandværk

Status:

Der er i øjeblikket ingen kendte driftsforstyrrelser.


Indbydelse til generalforsamling:

I Refsvindinge forsamlingshus Tirsdag d. 28 Marts 2017. kl.19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

   1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
   2. Regnskabsaflæggelse.
   3. Fastsættelse af vandafgifter for det følgende år.
   4. Indkomne forslag.
   5. Valg af bestyrelse, på valg er Dennis Jensen, som modtager genvalg.
   6. Valg for 2 år af 1 suppleant til bestyrelsen.
   7. Valg af revisor. På valg er Per Lauridsen.
   8. Valg for to år af 1 revisorsuppleant. På valg er Claus Larsen.
   9. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen er der kaffe, øl/vand samt et par stykker smørrebrød.
Tilmelding til Poul Rasmussen på tlf. 21 42 53 74
eller mail formand@refsvindingevand.dk senest 24/3 2017.

 

Hent indbydelsen som pdf her.


ingen nyheder i denne liste

Bemærk:

Ved pludseligt opståede problemer er vores første prioritet at løse problemet.

Derfor vil sådanne problemer ikke altid blive annonceret her på siden.